Lasag­ne

Ah, lasagne. Pelkkä nimen mainit­sem­i­nen saa veden kielelle. Tämä ruo­ka on kol­men ker­roksen täy­delli­nen liit­to, muhe­va klas­sikko vail­la ver­taa. Valkoinen béchamel-kastike punainen bolog­nese-kastike ja ohuik­si levyik­si kaulit­tu pas­ta näin yhdis­tet­tynä on likip­itäen paras­ta, mitä maail­ma voi tar­jo­ta. Kun hyvän lasag­nen tuo pöytään, tyy­tyväisyys on taat­tu. Mei­dän mielestämme sen kehit­täjälle pitäisikin myön­tää rauhan­palk­in­to.

Moniker­roksisu­ud­estaan huoli­mat­ta lasag­nen resep­ti on yksinker­tainen. Me valmis­tamme bolog­nese-kastik­keen suo­ma­lais­es­ta, itse jauhamas­tamme nau­dan­li­has­ta. Se saa pyöreän makun­sa koti­mai­sista juurek­sista, kyp­sistä tomaateista ja sopivista mausteista. Ryy­ditämme kastik­keen aina isol­la koural­lisel­la yrt­te­jä. Tarpeek­si pitkän haudu­tuk­sen jäl­keen maku­jen sin­fon­ian voi melkein kuul­la. Béchamel-kastik­keeseen lorautamme sekaan ker­maa ja viimeis­telemme sen juus­tol­la. Tästä pyhästä liitos­ta syn­tyy vas­tus­ta­mat­toman pehmeä, silkki­nen valkokastike.

Pin­nalle heit­et­ty juus­to viimeis­telee nautin­non ja antaa kaunottarelle uuni­pais­ton aikana kul­lan­ruskean lop­pusi­lauk­sen. Siinä se on.