Mes­ta­ri Fors­man ja raa­ka-aineet

Hyvä ruo­ka tulee usein yllät­tävän läheltä. Mielestämme on turha men­nä mer­ta edem­mäs kalaan, varsinkin kun on kyse raa­ka-aineista. Sik­si perus­tavaa laat­ua ole­va kysymyk­semme ihan ensik­si oli ”mitä kaikkea naa­purista löy­tyy?” Kysymme tätä itseltämme yhä uud­estaan.

Melkein kaikkea naa­purista löy­tyy, sil­lä kotikeit­tiömme sijait­see Kauhaval­la. Poh­jan­maas­ta puhutaan Suomen juure­sait­tana, eikä puhe ole turhaa. Meille maukkaim­mat perunat löy­tyivät Laiti­las­ta, mehe­vim­mät lan­tut Huit­ti­sista. Sip­ulit sop­paan löysimme Uud­estakaupungista, jos­sa sip­ulin­var­ret muuten ovat jostain salaperäis­es­tä syys­tä poikkeuk­sel­lisen komei­ta. Laiti­las­sa meille kiekui kukko, jon­ka avul­la löysimme kanat, joiden munat puolestaan pää­tyivät mei­dän keitok­si­imme. Maitoa ja ker­maa saadaan koti­tarpeisi­in aivan lähi­naa­purista ja pos­su, nau­ta ja broi­leri muil­ta suo­ma­laisil­ta tiloil­ta.

Kysymyk­set keit­tiössä jatku­vat, sil­lä niiden avul­la keit­tiö kehit­tyy. Onko naa­purin Pekalla ja Kirstil­lä juuri sel­l­aista perunala­jiket­ta, jos­ta saisi keit­et­tyä hyvän peruna­muusin? Hyö­dyn­näm­mekö var­masti kaik­ki juurek­set mitä saatavil­la on? Mitä teemme met­säsienistä, kun niitä näyt­tää nyt nou­se­van? Miten tehdä vielä parem­pi lasagne?

Uskomme, että kun mai­s­tat Mes­tari Fors­man­in ruokia, mon­et vas­tauk­sista ovat ihan siinä kie­len pääl­lä.